Instalacje elektryczne

W obszarze okablowań nie ma dla nas zleceń niemożliwych.

 • układanie przewodów elektrycznych
 • montaż urządzeń i osprzętu
 • montaż rozdzielni elektrycznych
 • wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • wykonanie instalacji systemu sterowania oświetleniem
 • montaż instalacji odgromowych
 • remontów i napraw instalacji
 • przebudowy i modernizacji starych instalacji
 • Oferujemy wykonawstwo profesjonalnych systemów tras kablowych dla kabli i przewodów energetycznych, teleinformatycznych, sterujących i innych
 • systemy przeciwpożarowe

Pomiary elektryczne

 • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)
 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów
 • pomiar rezystancji uziemień i gruntu
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych